POJ-Consult ApS Poul Jørgensen
Østermøllevej 13
9230 Svenstrup J. DK
CVR nr. 31595320
tlf.: 22 42 01 33
email

REFERENCER:

Mindre end det skæve tårn i Pisa kan forhåbentligt gøre det, så ...

Afholdt mere end 200 syns- og skønsager inden for bygge- og anlægsbranchen.
Gennemført talrige undersøgelser og vurderinger af skader/skaderisici i forbindelse med forsikringssager.
Planlægning og gennemførelse af geotekniske undersøgelser for mere end 100 km motorvej. Planlægning, gennemførelse og evaluering af geotekniske undersøgelser overalt i Danmark.

Firmaet er naturligvis medlem af FRI med tilknyttet ansvarsforsikring.idegrundlag billede idegrundlag billede idegrundlag billede
Download forsikringssager
Download syn og skøn
Download veje og anlæg