POJ- Consult ApS Poul Jørgensen
Østermøllevej 13
9230 Svenstrup J. DK
CVR nr. 31595320
tlf.: 22 42 01 33
email

YDELSER:

Firmaet kan tilbyde

  • Gennemførelse af syn - og skøn ved bygge - og anlægsopgaver.
  • Teknisk og økonomisk vurdering af nye og eksisterende bygge- og anlægskonstruktioner, herunder i forhold til enhver tid gældende normer, udbuds - aftalegrundlag etc.
  • Undersøgelse og vurdering af skader/skaderisiko på byggeri og anlægskonstruktioner som følge af geotekniske forhold, pæleramning, vibrationer etc.
  • Vurdering af geotekniske undersøgelser, geoteknisk rådgivning og projektering i forhold til enhver tid gældende normer, udbudsgrundlag standarder mv.
  • Vejgeoteknisk rådgivning, opstilling og evaluering af undersøgelsprogram og data.


idegrundlag billede idegrundlag billede idegrundlag billede